10 mistakes Catalans make in Catalan (PREVIEW) | Easy Catalan 13

Базовая информация
Дата размещения
18
0
0

WATCH THE FULL VIDEO: https://youtu.be/sKAEbbK_ZI4 BECOME A MEMBER OF EASY CATALAN: https://www.patreon.com/easycatalan SUBSCRIBE TO EASY CATALAN: http://bit.ly/elsub FACEBOOK: https://www.facebook.com/EasyCatalan/ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/easycatalanvideos/ TWITTER: https://twitter.com/EasyCatalan --- ALL EASY CATALAN STREET INTERVIEWS: http://bit.ly/EasyCatalanPlaylist ALL SUPER EASY CATALAN VIDEOS FOR BEGINNERS: http://bit.ly/SuperEasyCatalanPlaylist --- Easy Languages is an international video project aiming at supporting people worldwide to learn languages through authentic street interviews and expose the street culture of participating partner countries abroad. Episodes are produced in local languages and contain subtitles in both the original language as well as in English. SUBSCRIBE TO EASY LANGUAGES: http://bit.ly/elsub BECOME A CO-PRODUCER: https://bit.ly/2kyB9nM WEBSITE: http://www.easy-languages.org/ FACEBOOK: https://www.facebook.com/easylanguagesstreetinterviews --- A Easy Catalan hi trobareu els vídeos en català amb subtítols en català i en anglès. Els vídeos estan pensats per a aprenents i professors de català. On Easy Catalan you’ll find videos in Catalan with subtitles in Catalan and English. The videos are made with Catalan learners and teachers in mind. En el vídeo d'aquest mes un proposem un joc! Heu de trobar les deu paraules que normalment escriuríem entre parèntesis. In this month’s video we’re going to play a game! You have to find the ten words that we normally write in brackets. En el vídeo hi veieu una conversa telefònica entre l'Andreu i la Sílvia. A la Sílvia se li escapen 10 errors comuns en català. In the video, you’ll see a telephone conversation between Andreu and Sílvia. Sílvia lets slip 10 common Catalan errors. Mireu-vos atentament el diàleg i intenteu endevinar les paraules que són calcs del castellà. No només heu d'intentar saber quines paraules són incorrectes, sinó també què s'hauria de dir. Pay close attention to the dialogue and try to figure out the words that are borrowed from Spanish. Not only do you have to try and know which words are incorrect, but also what you should say. Aquí teniu les solucions del joc: Here are the answers to the game: 1.- *adelantar - avançar 2.- *susto - esglai, espant, ensurt 3.- *anar-se - anar-se’n 4.- *casi - quasi, gairebé 5.- *ves amb cuidado / *ves al tanto - ves alerta / ves amb compte 6.- *en sèrio - de veritat, de veres, de debò, seriosament 7.- *medir - mesurar, amidar, fer 8.- *tamany - mida 9.- *a plaços - a terminis 10.- *vàries - alguns, diversos, diferents 1.- to overtake 2.- fright 3.- to leave 4.- almost 5.- be careful 6.- really, seriously 7.- to measure 8.- size 9.- in instalments 10.- various, different Els heu endevinat tots? Hi ha alguna paraula que feu servir normalment? Quina us ha sorprès més? Did you figure them all out? Is there a word that you normally use? What surprised you the most? Escriu-nos-ho en els comentaris! Write to us in the comments. Location: Catalunya Host/interviewer: Andreu and Sílvia Camera and editing: Joan and Sílvia Subtitles: Andreu, Laia and Sophie

канал "Easy Languages"

  • 10 mistakes Catalans make in Catalan (PREVIEW) | Easy Catalan 13 photo


Ссылка на источник: https://www.youtube.com/watch?v=ax9SOPAfQy4

(0)
0,0
Дизлайк 0
ОТН 0
Лайк 0
Согласиться и закрыть
x Мы используем cookies для подсчета статистики посещений, персонализации рекламных объявлений, а также для сохранения пользовательских настроек функциональности сайта. Вы соглашаетесь с этим, используя сайт далее.